Egenvård vid nästäppa och förkylning / huskurer

En täppt och rinnande näsa är ett vanligt tecken på förkylning.

Nasoferm och Nasoferm Mentol (xylometazolin), nässpray, lösning. Avsvällande nässpray för nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation. Nasoferm 0,5 mg/ml: För barn 1-10 år. Nasoferm 1 mg/ml: För vuxna och barn över 10 år. Nasoferm Mentol 1 mg/ml: För vuxna och barn över 12 år. Används högst 10 dagar i följd. Rekommenderas ej för gravid eller ammande. Använd ej vid överkänslighet mot xylometazolin, något hjälpämne, vid bortopererad hypofys, förhöjt tryck i ögonen eller inflammatorisk torr näsa eller inflammation som är förknippad med tunn nässlemhinna med eller utan snuva. Tala med läkare om du har: högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, ökad frisättning av sköldkörtelhormon, diabetes, feokromocytom, prostataförstoring eller använder eller har använt antidepressivt läkemedel som kallas monoaminoxidas hämmare under de senaste två veckorna eller är känslig för läkemedel med adrenalinliknande effekt (t. ex adrenalin, efedrin). Rådgör med läkare före samtidig användning med tricykliska eller tetracykliska antidepressiva läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. Nordic Drugs, www.nordicdrugs.se.

Egenvård vid täppt näsa

1. Rengör näsan

Saltvatten har en renande effekt i näsan. Det är därför en fördel att rengöra näsan med koksaltlösning innan du använder någon avsvällande nässpray.

Du kan köpa saltlösning som nässpray eller näsdroppar. Alternativt kan du köpa en nässköljning och göra din egen koksaltlösning.

Du kan använda saltvatten så länge och så ofta du vill.

2. Öppna näsan

Avsvällande nässpray verkar på blodkärlen i nässlemhinnan så att de drar ihop sig och det blir lättare att andas. Effekten varar i 6-12 timmar.

Du bör inte använda en sådan nässpray i mer än 10 dagar i följd.Anledningen till detta är att sprayen med tiden gör att nässlemhinnan sväller och blir tjockare. Med andra ord: Du blir täppt i näsan av nässprayen (och inte av förkylningen) om du använder den för länge.

Det bör gå minst 2 veckor mellan varje behandlingsperiod med slemhinneavsvällande nässpray.

Egenvård vid förkylning

 • Håll dig torr, håll dig varm och lugn. Du ska generellt ta det lugnt.
 • Det kan vara fördelaktigt för dig att sova med huvudet högt, eftersom det kan göra det lättare att andas.
 • Rökning bör undvikas om möjligt. Rök irriterar näsans slemhinnor.
 • Vid täppt näsa: Slemhinneavsvällande nässpray som Nasoferm kan användas i max-10 dagar. Det är viktigt att du inte använder sådana nässprayer för länge, så se till att ta en 14 dagars paus.
 • Ett bra råd är att rengöra näsan med saltlösningsspray innan du använder Otrivin*, eftersom det gör att mer av läkemedlet kan nå slemhinnorna.
 • Mot halsont. Om du fortfarande har ont finns det receptfria läkemedel som kan användas för att lindra ont i halsen.
 • Mot hosta: Receptfria hostpreparat kan provas mot torrhosta respektive slemhosta. Vid kraftig hosta som går utöver nattsömnen bör läkare uppsökas.
 • Förkylning kan åtföljas av feber. Feber under 39 grader behöver normalt inte behandlas om allmäntillståndet i övrigt är bra. Vid behov kan receptfria läkemedel användas.
 • Produkter med ingredienser som röd solhatt, vitlök, zink och C-vitamin har traditionellt använts mot förkylningar. Studier har dock inte kunnat visa att de fungerar, varken förebyggande eller behandlingsmässigt.

Vad kan förhindra/lindra en svår nästäppa?

Goda råd för att förebygga förkylningar

 • Var noga med god handhygien. Tvätta händerna ofta med flytande tvål och vatten. Om du inte har tillgång till vatten är handdesinfektion ett bra alternativ, så länge dina händer är någorlunda rena.
 • Tänk på hur du hostar. Hosta i en pappersnäsduk som sedan slängs, alternativt i armvecket. Tvätta händerna noggrant efteråt.
 • Använd pappersnäsdukar. Släng i soporna efter användning och tvätta händerna noggrant.
 • Sömn och vila hjälper kroppens motståndskraft.
 • Använd personliga handdukar i hemmet. Pappershanddukar bör användas på arbetsplatser och andra platser.
 • Det finns sprayer som kan prövas för att förhindra förkylningar. Produkter av denna typ ersätter inte andra förebyggande åtgärder. Läs bipacksedeln noggrant före användning.


Vård och behandling

När ska man kontakta en läkare?

Förkylningar går mycket ofta över av sig själv. En vanlig förkylning går vanligen över på några dagar upp till en vecka.

Det finns ingen behandling som botar förkylning utan det du kan göra är att lindra symtomen.

Vuxna med förkylning bör söka vård vid följande symtom:

 • Feber som inte gått över efter fyra dygn.
 • Feber som kommer tillbaka efter flera feberfria dagar.
 • Om det tillkommer symtom från öron, hals, lungor eller bihålor.

Barn med förkylning – sök vård om:

 • Du har ett spädbarn under 12 veckor som har feber.
 • Barnet har feber som inte gett med sig efter fyra dygn.
 • Barnet får feber igen efter flera feberfria dagar.
 • Det tillkommer symtom från öron, hals, lungor eller bihålor.
 • Barnet har svårt att andas.
 • Barnet har svårt att äta och du upplever att barnet inte ger samma kontakt som vanligt.

Generellt

Varför är det bra att behandla nästäppa?

Det är bra om man behandlar svullnaden i näsan. Om det går lång tid (1-2 veckor) utan behandling riskerar svullnaden att sprida sig till bihållorna vilket kan sätta igång en tillväxt av bakterier. Detta kan i sin tur leda till en bakteriell bihåleinflammation som kräver behandling med penicillin.

Det finns två bra anledningar att dricka mer vätska när man är förkyld:
Feber, hosta och snuva gör att man förlorar mer vätska än vanligt.
Vätska gör slemmet mer lättflytande och därmed lättare att hosta upp.

Det bästa är att försöka hålla det naturliga kroppsförsvaret i trim, genom sömn, kost och lagom, anpassad motion. Ett annat bra tips är att vara noga med handhygienen.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd skall Nasoferm nässpray inte användas av gravida eller ammande kvinnor annat än efter förskrivning från läkare.

Det finns inte någon fastställd begränsning av hållbarheten efter öppnad förpackning. Studier visar att Nasoferm är hållbar i minst ett år efter öppnande av förpackningen. Kontrollera dock utgångsdatumet på förpackningen innan du använder den.

Överkänslighet & allergier

Innehåller Nasoferm gluten?

Nej, Nasoferm innehåller inte gluten.

Ja, Nasoferm innehåller glycerol som är ett hjälpämne.

Ständig användning av nässpray kan leda till kronisk nästäppa.

Köp Nasoferm hos

Läs om våra andra produkter från Nordic Drugs