Vad är Nasoferm?

Vuxna och barn över 12 år

> Läs bipacksedeln

Nasoferm Mentol (xylometazolin) Nässpray, lösning 1 mg/ml (receptfritt läkemedel). Avsvällande nässpray för nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation. Från 12 år. Används högst 10 dagar i följd. Kontakta läkare vid användning under graviditet och amning. Läs bipacksedeln noggrant före användning. Nordic Drugs AB, www.nordicdrugs.se.

Ref.: Produktresumé Nasoferm Mentol

Vuxna och barn över 10 år

> Läs bipacksedeln

Nasoferm (xylometazolin) nässpray används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation. När Nasoferm kommer in i näsan drar blodkärlen ihop sig och svullnaden minskar. Nasoferm finns för både barn och vuxna! Nasoferm har snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och underlättar andningen. Används vid tillfälliga besvär och bör användas högst 10 dagar i följd.

Ref.: Produktresumé Nasoferm

 

Barn 1-10 år

> Läs bipacksedeln

Nasoferm 0,5 mg/ml nässpray används för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation hos barn 1-10 år. Nasoferm har snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och underlättar andningen. Används vid tillfälliga besvär och bör användas högst 10 dagar i följd.

Ref.: Produktresumé Nasoferm

Köp Nasoferm hos